Rekorddeltagande!!

186 rader inlämnade !!

Kan det bli 200 rader!?

Säger som Gunde,  ”skynda, skynda” lämna in era rader.

Förlängd inlämningstid!!
Går bra att lämna in

senast 

10/6 kl 18:00 

Endast bekräftade rader är giltiga !

OBS Sista dag för inlämning är 8/6

EM Tipset 2016

Ladda ner den officiella EM appen. Klicka på loggan –>>

Cover art