Schacktipset

Idag är vi åter på banan med vårt bolagstips. Uppdelat i två bolag. Dels vårt gamla vanliga Schacktips. Nu kan man välja att köpa andelar för 25:- st,  Max 4 andelar /medlem (Tidigare var det 50:- vilket är = 2 andelar nu) Nytt är schacktipset EU. Där kostar andelarna 10:- och max 5 andelar /medlem […]

Läs mer