1-1 och ytterligare ett X

Posted on

Nu har vi en ensam i topp på 6/6

Följs av fyra på 5/6 och tjugotre st på 4/6

Läs mer här